نفوذ زباله‎های پلاستیکی

اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
نفوذ زباله‎های پلاستیکی به عمیق‌ترین قسمت‌های اقیانوس

نفوذ زباله‎های پلاستیکی به عمیق‌ترین قسمت‌های اقیانوس

دانشمندان در پژوهشی جدید کشف کردند که در شکم موجوداتی که در عمیق‌ترین قسمت‌های اقیانوس‌ها زندگی ‌می‌کنند، پلاستیک وجود دارد. رفتن به اعماق اقیانوس‌ها آسان نیست. موجوداتی که […]