موریانه‌ها از تهویه مطبوع هوای خانه‌هایشان غافل نمی‌شوند

بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
موریانه‌ها از تهویه مطبوع هوای خانه‌هایشان غافل نمی‌شوند

موریانه‌ها از تهویه مطبوع هوای خانه‌هایشان غافل نمی‌شوند

موریانه‌ها از تهویه مطبوع هوای خانه‌هایشان غافل نمی‌شوند دانشمندان دریافته‌اند موریانه‌ها خانه‌های خود را بر اساس مهندسی بی‌نظیری می‌سازند که طی آن از تهویه مطبوع هوای […]