مدلسازی

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود مقاله شبکه عصبی

دانلود مقاله شبکه عصبی

مقاله مقایسه کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش بینی غلظت روزانه منواکسید کربن بر اساس پارامترهای هواشناسی    
آبان ۱۵, ۱۳۹۵
دانلود کتاب آلودگی Stormwater شهری و بزرگراه

دانلود کتاب آلودگی Stormwater شهری و بزرگراه

دانلود کتاب آلودگی Stormwater شهری و بزرگراه
فروردین ۷, ۱۳۹۶
مدلسازی پدیده های زیستی پیچیده به کمک ریاضیات

مدلسازی پدیده های زیستی پیچیده به کمک ریاضیات

به‌تازگی مدلی ارائه شده است که می‌تواند از قابلیت‌های علم ریاضی برای شبیه‌سازی روندهای پیچیده‌ی زیست‌شناختی استفاده کند.