مدل سازی آلودگی هوای خودروها بانرم افزار Stella

ارزيابي پتانسيل زيست محيطي توسعه صنايع با تاكيد بر آلودگي هوا با نرم افزارADMS
ارزیابی پتانسیل زیست محیطی توسعه صنایع با تاکید بر آلودگی هوا با نرم افزارADMS
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
مکان یابی دفن مواد زائد با استفاده از GISوAHP
مکان یابی دفن مواد زائد با استفاده از GISوAHP
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
مدل سازي آلودگی هوای خودروها بانرم افزار Stella

دانلود مقاله مدل سازی آلودگی هوای (مونوکسید کربن و اکسیدهای ازت ) ناشی از خودروهای سواری در شهر مشهد در سال ۸۹ با استفاده از نرم افزار مدل Stella

مواد و روش کار: مدلسازی براساس نرم افزار مدل استلا (Stella )با توجه به اطلاعات بدست آمده انجام شد و مدل تغییرات کیفیت هوا در ارتباط با روند افزایش وسایل نقلیه طراحی شد یعنی در واقع با این مدل آلودگی هوا را در سالهای آتی پیش بینی شده است. یافته ها: با توجه به روند افزایشی آلاینده ها در سالهای آتی ۴ روش شامل کاهش خودروهای وارداتی، افزایش خودروهای اسقاطی، کاهش مسافت طی شده و کاربرد استاندارد یورو ۴ در نرم افزار بکار گرفته شد که نتایج، روند کاهشی برای این آلاینده ها نشان داد.

زمینه و هدف: سهم خودروها در شهرهای بزرگ در تولید و انتشار آلاینده های هوا در حدود ۷۰ درصد بوده و این سهم عمدتا ناشی از سوختهای فسیلی است. شبیه سازی محیط در قالب مدلهای محیط زیستی دارای فواید زیادی می باشد، از جمله دقت و سرعت مدلسازی بویژه با استفاده از رایانه های امروزی که بسیار بالاست. با استفاده از مدل، پژوهشگران، محققان، مسئولین و سیاستگذاران می توانند بدون صرف هزینه و وقت در دنیای واقعی، اثرات برنامه ها و ایده های جدید را بسنجند.

نتیجه گیری: بهتر است سیاستهای اجرایی برای کاهش آلاینده با اعمال روش افزایش نرخ اسقاط و در واقع افزایش خودروهای اسقاطی پیش رود، زیرا طبق اطلاعات خروجی از نرم افزار بیشترین کاهش آلاینده ها با کاربرد این روش بدست آمده است. با کاربرد کلیه روشهای مطرح شده در یافته ها، میزان منوکسیدکربن و اکسیدهای ازت در ۵۰ سال بعد کاهش بیش از ۸۰ درصد خواهد داشت.

نتیجه گیری: بهتر است سیاستهای اجرایی برای کاهش آلاینده با اعمال روش افزایش نرخ اسقاط و در واقع افزایش خودروهای اسقاطی پیش رود، زیرا طبق اطلاعات خروجی از نرم افزار بیشترین کاهش آلاینده ها با کاربرد این روش بدست آمده است. با کاربرد کلیه روشهای مطرح شده در یافته ها، میزان منوکسیدکربن و اکسیدهای ازت در ۵۰ سال بعد کاهش بیش از ۸۰ درصد خواهد داشت.

Button

مطالب مرتبط :   مقررات كار با پرتو درصنعت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =