آلودگی هوا

فروردین ۲۱, ۱۳۹۵
دانلود مقاله آلودگی هوا و تاثیر مترو در کاهش آن

دانلود مقاله آلودگی هوا و تاثیر مترو در کاهش آن

دانلود مقاله آلودگی هوا و تاثیر مترو بر کاهش آن آلودگی هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، ذرات و مولکول‌های بیولوژیکی وارد اتمسفر کره […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵
دانلود پی دی اف روش های آنالیز و سنجش پایش آلودگی هوا

دانلود پی دی اف روش های آنالیز و سنجش پایش آلودگی هوا

دانلود پی دی اف روش های آنالیز و سنجش پایش آلودگی هوا در حال حاضر ۱۵۹ ایستگاه پایش آلودگی هوا در سازمان محیط زیست در سطح […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵
دانلود مقاله استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دانلود مقاله استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

در این مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به عنوان یک ابزار توانمند و تکنولوژی کار آمد در طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات آلودگی هوا به منظور […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا

بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا

دانلود مقاله بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا در کرمانشاه
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵
معرفی شاخص کیفیت هوا(AQI)

معرفی شاخص کیفیت هوا(AQI)

دانلود معرفی شاخص کیفیت هوا(AQI)
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود مقاله شبکه عصبی

دانلود مقاله شبکه عصبی

مقاله مقایسه کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش بینی غلظت روزانه منواکسید کربن بر اساس پارامترهای هواشناسی    
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
ارزيابي پتانسيل زيست محيطي توسعه صنايع با تاكيد بر آلودگي هوا با نرم افزارADMS

ارزیابی پتانسیل زیست محیطی توسعه صنایع با تاکید بر آلودگی هوا با نرم افزارADMS

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل زیست محیطی توسعه صنایع با تاکید بر آلودگی هوا با نرم افزارADMS
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
مدل سازي آلودگی هوای خودروها بانرم افزار Stella

مدل سازی آلودگی هوای خودروها بانرم افزار Stella

دانلود مقاله مدل سازی آلودگی هوای (مونوکسید کربن و اکسیدهای ازت ) ناشی از خودروهای سواری در شهر مشهد در سال ۸۹ با استفاده از نرم افزار […]
مرداد ۸, ۱۳۹۵
بررسي و پيش بینی وضع آلاينده هاي هواي شهر كرمان با مدل سري هاي زماني

بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی

بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی آلودگی هوا کی ی از عمده ترین مشکلات شهر های بزرگ […]