آلودگی خاک

اسفند ۱, ۱۳۹۴
دانلود مقاله گیاه پالایی

دانلود مقاله گیاه پالایی

دانلود مقاله گیاه پالایی یا تصفیه با گیاهان گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای کشورهای در حال توسعه مناسب […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۵
دانلود مقاله روش های مختلف تخمین نرخ شیرابه تولیدی در مدفن زباله های شهری

دانلود مقاله روش های مختلف تخمین نرخ شیرابه تولیدی در مدفن زباله های شهری

  دانلود مقاله بررسی روش های مختلف تخمین نرخ شیرابه تولیدی در مدفن زباله های شهری با نگرش ویژه بر مدل هیدرولوژیکی ارزیابی مراکز دفن(HELP)
خرداد ۱, ۱۳۹۵
دانلود مقاله بررسی تاثیر آلودگی خاک به نفت خام بر پارامترهای ژئوتکنیکی آن

دانلود مقاله بررسی تاثیر آلودگی خاک به نفت خام بر پارامترهای ژئوتکنیکی آن

دانلود بررسی تاثیر آلودگی خاک به نفت خام بر پارامترهای ژئوتکنیکی آن
خرداد ۲۱, ۱۳۹۵
تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده نفتی خاک

تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده نفتی خاک

دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی از خاک و تعیین شرایط بهینه عملکردی
خرداد ۳۰, ۱۳۹۵
دانلود مقاله حذف فلزات سنگين از خاکهاي آلوده با  EDTA

دانلود مقاله حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده با EDTA

دانلود مقاله حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده با استفاده از EDTA به روش ستونی (پیوسته و پالسی)
مرداد ۹, ۱۳۹۵
ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین

ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین

مجموعه مقالات ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین
تیر ۲۶, ۱۳۹۸
هر دقیقه منطقه‌ای به وسعت یک زمین فوتبال از جنگل‌های آمازون تخریب می‌شود

هر دقیقه منطقه‌ای به وسعت یک زمین فوتبال از جنگل‌های آمازون تخریب می‌شود

براساس اطلاعات ماهواره‌ای، روند تخریب جنگل‌های آمازون شدت گرفته است و در هر دقیقه منطقه‌ای به وسعت تقریبا یک زمین فوتبال از آن‌ها از بین می‌رود. […]