مهندسی عمران

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹
تخریب بناهای فرسوده

نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان ۱.نحوه تخریب بناهای فرسوده و […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۹

نکات فنی و اجرایی سازه فلزی

نکات فنی و اجرایی سازه های اسکلت فلزی : سازه های فلزی در سال های اخیر در چارچوب قوانین حافظت محیط زیست در تحول شهری تثبیت […]