مهندسی علوم دامی

بهمن ۹, ۱۳۹۹

پرورش گوساله و تلیسه

پرورش گوساله یک تجارت سودآور است. این تجارت می‌تواند سودآورتر و پربازده‌تر باشد، اگر مطالعه کافی و دقیق داشته باشید.   DOWNLOAD  
اسفند ۱۱, ۱۳۹۹
سم شناسی در دامپزشکی

کتاب سم شناسی دامپزشکی دکتر محمدشکرزاده

هرچند سم و سم‌شناسی همیشه همراه بشر بوده است ولی در سال‌های اخیر بر اهمیت آن بسیار افزوده شده است و آموزش و پژوهش جنبه‌های مختلف […]