خانه >> کتاب >> ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

ارزیابی پیامدهای زیست محیطیارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های زیر ساخت شهری(در مرحله اجرا)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

در سالهاي اخیر، عواقب و پیامدهاي ناشی از اجراي پروژههاي عمرانی بر روي محیط زیست به طور چشمگیري افزایش یافته است. انجام فعالیتهاي عمرانی در کارگاههاي واقع در نواحی شهري موجب آسیب رساندن به محیط زیست گردیده و شهروندان ساکن در نزدیکی این پروژهها نیز همواره به گرد و غبار، گل و لاي، سر و صدا، ترافیک، کاهش فضاي عمومی، دپوي مصالح یا نخالهها در اماکن عمومی و غیره، معترض بودهاند. از این رو، علیرغم اهتمام صنعت ساخت و ساز به ارائه روشهاي نوین و یا بهبود روشهاي کنونی ساخت و اجرا، تولید مصالح جدید و همچنین ایجاد شرایط ایمن و سالم در محیط کار، مراقبت از محیط زیست محل احداث پروژه و نواحی اطراف آن نیز باید به طور جد مدنظر قرار گیرد. در این راستا، ارزیابی زیست محیطی پروژهها در حقیقت ابزاري براي مدیریت محیط زیست و تضمین توسعه پایدار شهرها بوده و باعث شناخت و پیشبینی هر چه دقیقتر پیامدها و اثرات اجراي پروژههاي عمرانی بر زندگی شهروندان، اقتصاد و محیط زیست گردیده و ضمن ارائه گزینههاي مناسب براي کاهش این اثرات نامطلوب، اجراي دقیق برنامههاي مدیریت و پایش زیست محیطی را مدنظر قرار میدهد. لذا گزارش حاضر به عنوان جزئی از فرآیند ارزیابی زیست محیطی به بررسی اثرات نامطلوب زیست محیطی پروژههاي عمرانی در مرحله اجرا پرداخته و ضمن بیان پیامدهاي آن، راهکارهایی براي جلوگیري و یا کاهش اثرات مخرب بر روي محیط زیست را ارائه داده است.

 

DOWNLOAD

درباره foozieh

فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 6 =