ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

سبز شدن آپارتمان ها
سبز شدن آپارتمان ها
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
فناوری نوین برای درختکاری بدون آب
فناوری نوین برای درختکاری بدون آب
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های زیر ساخت شهری(در مرحله اجرا)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

در سالهای اخیر، عواقب و پیامدهای ناشی از اجرای پروژههای عمرانی بر روی محیط زیست به طور چشمگیری افزایش یافته است. انجام فعالیتهای عمرانی در کارگاههای واقع در نواحی شهری موجب آسیب رساندن به محیط زیست گردیده و شهروندان ساکن در نزدیکی این پروژهها نیز همواره به گرد و غبار، گل و لای، سر و صدا، ترافیک، کاهش فضای عمومی، دپوی مصالح یا نخالهها در اماکن عمومی و غیره، معترض بودهاند. از این رو، علیرغم اهتمام صنعت ساخت و ساز به ارائه روشهای نوین و یا بهبود روشهای کنونی ساخت و اجرا، تولید مصالح جدید و همچنین ایجاد شرایط ایمن و سالم در محیط کار، مراقبت از محیط زیست محل احداث پروژه و نواحی اطراف آن نیز باید به طور جد مدنظر قرار گیرد. در این راستا، ارزیابی زیست محیطی پروژهها در حقیقت ابزاری برای مدیریت محیط زیست و تضمین توسعه پایدار شهرها بوده و باعث شناخت و پیشبینی هر چه دقیقتر پیامدها و اثرات اجرای پروژههای عمرانی بر زندگی شهروندان، اقتصاد و محیط زیست گردیده و ضمن ارائه گزینههای مناسب برای کاهش این اثرات نامطلوب، اجرای دقیق برنامههای مدیریت و پایش زیست محیطی را مدنظر قرار میدهد. لذا گزارش حاضر به عنوان جزئی از فرآیند ارزیابی زیست محیطی به بررسی اثرات نامطلوب زیست محیطی پروژههای عمرانی در مرحله اجرا پرداخته و ضمن بیان پیامدهای آن، راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش اثرات مخرب بر روی محیط زیست را ارائه داده است.

مطالب مرتبط :   کتاب اسلام دین سبز

 

Button
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =