کتاب آب و هوای ایران

دانلود کتاب دینامیک خاک دکتر میرمحمدحسینی
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
طراحی ایستگاه پمپاژ آب
طراحی ایستگاه پمپاژ آب
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
کتاب آب و هوای ایران

دانلود کتاب آب و هوای ایران

اقلیم دستگاه بسیار بزرگی است که خود از اندرکنش میان چندین دستگاه بزرگ دیگر ( هواسپهر،آبسپهر، یخسپهر، سنگسپهر و زیستسپهر) پدید میآید. اگر در یکی از این دستگاهها تغییری پدید آید دیگر دستگاهها به تندی یا به آرامی خود را با آن تغییر هماهنگ میسازند. پیامدهای این هماهنگی ، دامن همان دستگاهی که آغازگر تغییر بوده است را نیز میگیرد و زنجیره ی بیپایانی ازپیوندها، این دستگاهها را به هم گره میزند. اندرکنش میان دستگاههای سازندهی اقلیم از راه داد و ستد ماده، انرژی و اطلاعات انجام میپذیرد. مثلاً اگر میگوییم هواسپهر با آبسپهر اندرکنش دارد یعنی بین این دو دستگاه ماده، انرژی و یا اطلاعات مبادله میشود. مثلاً تصور کنید به هر دلیل دمای هواسپهر افزایش یابد در این صورت گرما از جو به اقیانوس منتقل میشود ( انتقال انرژی از
جو به اقیانوس با). گرمتر شدن آب اقیانوس ، تبخیر افزایش یافته و توان نگهداشت دی اکسیدکربن در آب کاهش مییابد . در نتیجه بخارآب و دی اکسید کربن از اقیانوس به جو منتقل میشود (انتقال ماده از اقیانوس به جو). چون هر دوی این مواد ( بخار آب و دی اکسید کربن) ویژگی گلخانهای دارند جو گرمتر میشود. به بیان دیگر نه تنها ماده ( بخار آب و دی اکسید کربن) از اقیانوس به جو منتقل میشود بلکه چون این دو گاز ویژگی گلخانهای دارند محتوای اطلاعاتی جو
نیز دستخوش تغییر شده و جو درمییابد که از این پس باید انرژی فروسرخ بیشتری را جذب کند .
از اینگونه زنجیره ی های مبادله ماده، انرژی و اطلاعات در بین دستگاه ی های سازنده اقلیم بسیارفراوان است و چون این مبادلات با سرعتهای بسیار متفاوتی رخ میدهند دستگاه اقلیم رفتاری آشوب مند ی دارد یعنی هرگز رفتار گذشته خود را تکرار نمیکند .

مطالب مرتبط :   نگهداری از حیوانات اهلی

 

DOWNLOAD

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 7 =