کتاب آب و هوای ایران

دانلود کتاب دینامیک خاک دکتر میرمحمدحسینی
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
طراحی ایستگاه پمپاژ آب
طراحی ایستگاه پمپاژ آب
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
کتاب آب و هوای ایران

دانلود کتاب آب و هوای ایران

اقلیم دستگاه بسیار بزرگی است که خود از اندرکنش میان چندین دستگاه بزرگ دیگر ( هواسپهر،آبسپهر، یخسپهر، سنگسپهر و زیستسپهر) پدید میآید. اگر در یکی از این دستگاهها تغییری پدید آید دیگر دستگاهها به تندی یا به آرامی خود را با آن تغییر هماهنگ میسازند. پیامدهای این هماهنگی ، دامن همان دستگاهی که آغازگر تغییر بوده است را نیز میگیرد و زنجیره ی بیپایانی ازپیوندها، این دستگاهها را به هم گره میزند. اندرکنش میان دستگاههای سازندهی اقلیم از راه داد و ستد ماده، انرژی و اطلاعات انجام میپذیرد. مثلاً اگر میگوییم هواسپهر با آبسپهر اندرکنش دارد یعنی بین این دو دستگاه ماده، انرژی و یا اطلاعات مبادله میشود. مثلاً تصور کنید به هر دلیل دمای هواسپهر افزایش یابد در این صورت گرما از جو به اقیانوس منتقل میشود ( انتقال انرژی از
جو به اقیانوس با). گرمتر شدن آب اقیانوس ، تبخیر افزایش یافته و توان نگهداشت دی اکسیدکربن در آب کاهش مییابد . در نتیجه بخارآب و دی اکسید کربن از اقیانوس به جو منتقل میشود (انتقال ماده از اقیانوس به جو). چون هر دوی این مواد ( بخار آب و دی اکسید کربن) ویژگی گلخانهای دارند جو گرمتر میشود. به بیان دیگر نه تنها ماده ( بخار آب و دی اکسید کربن) از اقیانوس به جو منتقل میشود بلکه چون این دو گاز ویژگی گلخانهای دارند محتوای اطلاعاتی جو
نیز دستخوش تغییر شده و جو درمییابد که از این پس باید انرژی فروسرخ بیشتری را جذب کند .
از اینگونه زنجیره ی های مبادله ماده، انرژی و اطلاعات در بین دستگاه ی های سازنده اقلیم بسیارفراوان است و چون این مبادلات با سرعتهای بسیار متفاوتی رخ میدهند دستگاه اقلیم رفتاری آشوب مند ی دارد یعنی هرگز رفتار گذشته خود را تکرار نمیکند .

مطالب مرتبط :   دانلود کتاب راه‌حل‌های کنترل آفت زیست‌محیطی

 

DOWNLOAD

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 1 =