بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی

تولید انرژی پاک از درخت بادی
تولید انرژی پاک از درخت بادی
مرداد ۸, ۱۳۹۵
ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین
ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین
مرداد ۸, ۱۳۹۵
بررسي و پيش بینی وضع آلاينده هاي هواي شهر كرمان با مدل سري هاي زماني

بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی

آلودگی هوا کی ی از عمده ترین مشکلات شهر های بزرگ در کشور های در حال توسعه است و می تواند عوارض منفی  بر سلامت انسانها داشته باشد. لذا مطالعه تغییرات این آلاینده ها می تواند کمک مهمی برای برنامه ر یز ی و مقابله با آنها باشد.  در این مطالعه اکولوژیک اطلاعات هفت آلاینده ی مهم شهر کرمان شامل O3, SO2, PM10, NOx, NO2, CO, NO از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا آخر شهریور ۱۳۸۹ از سازمان حفاظت محیط ز ست کرمان استعلام شد. سپس اطلاعات بصورت متوسط در ماه محاسبه و به کمک روشهای آماری، الگوهای سری زمانی تک متغیره برای هر آلاینده برازش و مقادیر آن پی ینیش ب شد . :جینتا ی آلا نده ها در هوای کرمان روند تقریباً ثابتی داشتند، به جز مونواکسید کربن که به طور معنی داری در حال کاهش و گرد و غبار که روند افزا شی ی داشت. همه آلاینده ها الگوی فصلی داشتند. الگو های سری زمانی با روند فصل ی ۱۲ ۸ ،۳ ، ، ،۱۲ ۱۲ ،۱۲ ۶ ،ماه به ترتیب برا ی . شد برازش NO, CO, NO2, NOx, PM10, SO2, O3 های برازش شد.  میزان تولید مونوکسید کربن در کرمان رو به کاهش است و یک علت احتمالی آن طرح جمع آوری خود رو های فرسوده م ی تواند باشد. اما میزان گرد و غبار رو به افزایش و در بعضی فصول سال در حد غیر بهداشتی است ولذا باید تدابیر لازم برای مقابله با آن بکار گرفته شود.

مطالب مرتبط :   چه رابطه‌ای بین آلودگی هوا و خوشحالی وجود دارد

 

DOWNLOAD

 

 

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =