دانلود دستورالعمل آزمایش تعیین pH خاک

دانلود مقاله حذف فلزات سنگين از خاکهاي آلوده با  EDTA
دانلود مقاله حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده با EDTA
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵
کاربرد بیولیمرهای مختلف در بتن
کاربرد بیولیمرهای مختلف در بتن
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵
دستورالعمل تعیین  pHنمونه خاک

دانلود دستورالعمل آزمایش تعیین pH خاک

توجه : بر اساس دستورالعملهای استاندارد مختلف، pH خاک در عصاره هـای مختلفـی از خـاک قابل اندازه گیری است . برای مثال استانداردهای مختلفی جهت تعیـین pH خـاک در گـل اشـباع، عصاره اشباع، عصاره ۱ به ۵,۲ آب مقطر و … وجود دارد . انتخاب نوع روش بسیار اهمیـت داشـته و بر اساس اندازه گیریهای قبلی و یا قضاوت مهندسی صحیح انجام می گیرد. بعنوان مثـال پیشـنهاد مـی شـود بـرای خاکهـایی کـه در معـرض حجـم بـالای آب قـرار دارنـد از روش حاضـر و بـرای خاکهایی که به حالت اشباع با آب قرار دارند از روش عصاره اشباع و یا گل اشباع استفاد شود……..

Button
مطالب مرتبط :   طراحی فضای شهری
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + سیزده =