جزوه کیفیت آب دکتر احمدی

گرمای زمین در سال ۲۱۰۰
گرمای زمین در سال ۲۱۰۰
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
معرفی نرم افزار WEAP
معرفی نرم افزار(WEAP)
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
جزوه کیفیت آب دکتر احمدی

کیفیت آب بر محیط زیست وبهداشت محیط اثر میگذارد.مهمترین عامل توسعه بهداشت محیط را در تمام دنیا ،فراهم نمودن آب سالم و در دسترس قرار دادن آن میدانند.براساس آمار سازمان بهداشت جهانی درهر ۴۲ساعت،۰۰۱۱۱کودک زیر یک سا ل در دنیا بر اثر بیماریهایی که ناقل آن آب آلوده است ،تلف
میشوند.

آب در کلیه شئون زندگی مثل آشامیدن،کشاورزی،استفاده در صنایع،تولید نیرو،مسائل تفریحی، پرورش موجودات آبی که برای انسان جنبه غذایی دارد و بسیاری موارد دیگر به کار میرود.به همین دلیل وجود آب در هر اجتماعی به همان اندازهکه در باال بردن سطح بهداشت عمومی دخالت دارد،موجب پیشرفت
کشاورزی و صنعت نیز میگردد.

 

DOWNLOAD

مطالب مرتبط :   اصول تغذیه دام
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =