تصفیه پساب صنعتی

دانلود نرم افزار موبایل قوانین و مقررات محیط زیست
دانلود نرم افزار موبایل قوانین و مقررات محیط زیست
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
آموزش مقدماتی ENVI
آموزش مقدماتی ENVI
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
تصفیه پساب صنعتی

مجموعه گزارشهای رصد فناوری نانو

شرکت Research BCCتحلیل دقیق از بازار محصوالت مبتنی بر فناوری نانو که در تصفیه آب به کار میروند، تهیه کرده است. این فناوریها شامل غشاهای مورد استفاده در اُسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون، و فیلترهای ساخته شده از نانوالیاف، نانولولههای کربنی و نانوذرات است. این محصوالت میتوانند در خالصسازی آب آشامیدنی، تولید آب فرایندی و تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار بگیرند.
پیشرانهای فنی و بازار در ارزیابی ارزش فناوریهای معرفی شده و پیشبینی روند و نرخ رشد آنها مورد توجه قرارگرفته اند. این نتایج با اطلاعات آماری موجود در زمینه بازارها، کاربردها، ساختار و پویایی صنعت و به همراه پیشرفتهای فنی توضیح داده شده اند.

این گزارش برای افرادی تهیه شده است که به تحلیل دقیق صنعت نوظهور تصفیه آب که بر محصوالت نانوفناورانه مبتنی هستند، نیاز دارند. در این گزارش پیشرفتهای عمده بررسی شده و روندهای مهم پیشبینی شدهاند؛ همچنین بخشهای ّ مختلف بازار به صورت کمی مورد مطالعه قرار گرفته و شرکتهای فعال در این حوزه معرفی شده اند.به دلیل تنوع باالی صنعت تصفیه آب و طبیعت پراکنده بودن آن، یافتن مطالعاتی که چنین اطالعات وسیعی را از منابع دوردست فراهم نموده و در یک گزارش واحد ارائه کرده باشد، بسیار دشوار است. این واقعیت که بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه نوظهور شرکتهای تازه تأسیس و یا مشتق شده از شرکتهای دیگر هستند، جمعآوری این اطلاعات را دشوارتر ساخته است. این گزارش شامل مجموعهای بی نظیر از اطالعات، تحلیلها، پیشبینیها و نتیجه گیریهاست که یافتن آنها در جایی دیگر بسیار دشوار و یا غیرممکن است.

 

مطالب مرتبط :   راهنما و دستور العمل جامع بهداشت معدن کاران

Button

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =