بیولوژی و کنترل علفهای هرز

آموزش پیوند در درختان میوه
آموزش پیوند در درختان میوه
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
بیماریهای فیزیولوزیک گیاهان
بیماریهای فیزیولوزیک گیاهان
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
بیولوژی و کنترل علفهای هرز

کنترل بیولوژیکی مستلزم استفاده از آفات و امراض گیاهی است که جنس بخصوصی از علف های هرز نابود یا کنترل می کنند. قبل از رها سازی چنین عواملی بایستی «آزمایشهای گرسنگی» به منظور اطمینان از عدم آسیب رسانی آنها به گیاهان زراعی در محلهای مخصوص و تحت کنترل بعمل آید. زیرا این آفات و عوامل بیماری زا ممکن است در اثر تغییرات ژنیتکی خاصیت انتخابی بودن خود را بر روی علف های هرز از دست بدهند و گیاه زراعی را بعنوان میزبان برگزینند ضمناً برای آنکه کنترل بیولوژیکی موثر باشد. بایستی آفات و عوامل بیماری زا بدون دشمنان طبیعی باشند تا در فعالیتهای آنها مداخله نشود. در حقیقت این روش کنترل، علف های هرز را بکلی نابود نمی سازد بلکه ماهیت انتخابی دارد و بر روی مخلوط علف های هرز تاثیری نخواهد گذاشت.
چرای برخی از احشام در غیر فصل زراعی و تغذیه پرندگان بر روی دانه های علف های هرز به نابودی تعدادی از آنها کمک می نماید و در واقع یک نوع کنترل بیولوژیکی محسوب می گردد. در بین قارچ ها آلترناریا ایکورنیا در کنترل علف هرز Eichhornia Crassipes و قارچ فوزاریم در کنترل نوعی انجیر وحشی (Opuntia spp) مفید بوده اند. در بین حشرات داکتی لوپیوس تمنتوسس در کنترل نوعی انجیر وحشی (Opuntia dillenii) و سوسک گل راعی (Chrysolina gemellata) بر روی گل راعی موثر بوده اند.

 

DOWNLOAD

مطالب مرتبط :   نقشه افزایش دمای سطح دریاچه‌ها به ازای هر دهه در تابستان از سال 1985 تا 2009
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو − 1 =