ارزیابی و مرتع

طراحی استخر
طراحی استخر
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
مقایسه انواع سقف ها
مقایسه انواع سقف ها
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
ارزیابی و مرتع

ارزیابی و مرتع:ممیزی و پایش انتشارات دانشگاه تهران

دستیابی به اطلاعات پایه و به روز از مراتع نیازمند اندازهگیری مناسب و همچنین پایش متوالی آنها در یک دوره چندین ساله است.چنین دادههایی برای برنامهریزان کلان کشوری و نیز بهرهبرداران از مراتع اهمیت فوقالعاده دارد و از طرف دیگر زمینه را برای بهکارگیری فناوریهای ارزیابی نظیر سنجش از دور، فراهم میکند. مطالعات ارزیابی مرتع کاربرد گستردهای در مطالعات آبخیزداری، طرحهای مرتعداری، مطالعات پوشش گیاهی و جامعهشناسی گیاهی دارد. از طرف دیگر با توجه به تغییرات مرتع در طول زمان باید این تغییرات پایش شود. با این وجود هنوز دستورالعمل جامعی برای ارزیابی مرتع تدوین نشده است. اگرچه تاکنون روشهای زیادی برای ارزیابی مرتع در دنیا معرفی شده است. با این وجود کاربرد این روشها دارای محدودیت است و هر کشور باید دارای طرح ارزیابی بومی باشد که با شرایط پوشش گیاهی، اقتصادی و اجتماعی آن سازگار باشد. بنابراین مطالعات ارزیابی باید برای کشور تدوین شود.
در طول بیش از ۲۵ سال تدریس اینجانب در دانشگاه و انجام طرحهای پژوهشی متعدد و بهرهگیری از پایان نامه ها و سمینارها، و جدیت، پشتکار و دانش همکار محترم جناب آقای دکتر عابدی تلاش شد که مبانی ارزیابی مرتع طراحی و تدوین شود. در این راه بیش از یکصد پایاننامه کارشناسی ارشد و دهها رساله دکتری تحقیقاتی در راستای شفاف کردن زوایای مختلف ارزیابی مرتع راهنمایی شده است. علاوه بر این بهمنظور ایجاد اطلاعات مناسب برای ارزیابی مراتع طرحهای زیادی مانند طرح ملی ارزیابی مراتع کشور، طرح ملی تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی ایران، طرح تعیین واحدهای اقتصادی و واحدهای اجتماعی پایه مرتعداری، طرح ملی تعیین معیارها و شاخصهای ارزیابی شایستگی مرتع، طرح ملی تعیین واحد دامی و نیاز روزانه دام چراکننده از مرتع، طرح طبقهبندی مراتع جهت رسیدن به مدیریت پایدار، طرح سلامت مرتع و دهها طرح تحقیقاتی دیگر صورت پذیرفته است. با به دست آمدن اطلاعات پایه و نیز بررسی روشهای ارزیابی مرتع تلاش شد که مجموعه تجربیات سه دهه فعالیت علمی اینجانب در قالب مرجعی برای محققان و دانشجویان ارائه شود. نگارش این کتاب چندین سال به طول انجامید و در این بین اطلاعات بهروز رسانی شد.

مطالب مرتبط :   دانلود کتاب سازه های اقیانوسی؛ ساخت، مواد و عملیات

 

DOWNLOAD

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + هشت =