ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین

بررسي و پيش بینی وضع آلاينده هاي هواي شهر كرمان با مدل سري هاي زماني
بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی
مرداد ۹, ۱۳۹۵
کتاب مگس سفید؛ زیوه شناسی و مدیریت آفات جهانی
کتاب مگس سفید؛ زیوه شناسی و مدیریت آفات جهانی
مرداد ۹, ۱۳۹۵
ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین

مجموعه مقالات

ارزیابی آلودگی خاک توسط فلزات سنگین

مقاله توزیع آماری و مکانی برخی عناصر سنگین در کلاسهای اندازهای ذرات خاک سطحی جنوب شهر اصفهان

مقاله ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاک

مقاله تخمین غلظت زمینه برای ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در خاکهای سطحی بخشی از استان مازندران

مقاله پهنه بندی غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل در خاکهای سه زیر حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از فناوریهای GIS و زمین آمار

مقاله بررسی آلودگی برخی فلزات سنگین خاکهای سطحی استان همدان با استفاده از شاخصهای آلودگی

مقاله بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک های سطحی اطراف شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز

مقاله پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین خاک با استفاده از روشهای کریجینگ و توابع پایه شعاعی

 

 

 

Button
مطالب مرتبط :   زنبورها هم به تغذیه از گوشت احتیاج دارند
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 8 =